Vrijstelling van de leerplicht voor een vakantie buiten de schoolvakantie? Ouders delen hun ervaringen

Vandaag is het de Dag van de Leerplicht. In onze special ‘De Dag van …‘ staan we stil bij dit soort bijzondere dagen die een relatie hebben met vakanties en uitjes. Voor de Dag van de Leerplicht 2016 verzamelde ik ervaringsverhalen van ouders die vrijstelling van de leerplicht voor een vakantie hebben aangevraagd. Maar eerst even de kennis over de leerplicht opfrissen!

Leerplicht & vakantie: hoe zit het ook alweer?

Kinderen zijn leerplichtig vanaf dat ze 5 jaar zijn. Het idee erachter is natuurlijk goed: kinderen hebben recht op onderwijs en ouders mogen hen daar niet van weghouden. Maar jeetje, wat is het schrikken als je de prijzen van vakanties in het hoogseizoen ziet. Hoe fijn zou het zijn om in het laagseizoen weg te kunnen. Al was het maar een lang weekend….

Vorig jaar zocht ik uit hoe het precies zit met de leerplicht en wat redenen zijn voor vrijstelling. Helaas zijn er weinig mogelijkheden om echt langdurig vrij te krijgen, maar hier en daar een dagje is soms best mogelijk. Je leest alle ins en outs via de hiervoor genoemde link.

Vrijstelling van de leerplicht op vakantie buiten de schoolvakanties

Vrijstelling van de leerplicht voor een vakantie buiten de schoolvakantie: de ervaringen

Scholen zijn terughoudend met het verstekken van informatie over vrijstelling van de leerplicht voor een vakantie. Ze willen geen precedent scheppen. Toch hoor ik af en toe ouders die wel vrij krijgen voor hun kinderen. Ik ben heel erg nieuwsgierig naar hun ervaringen en besloot speciaal voor KidsErOpUit een paar mini interviews af te nemen.

Ben jij ook nieuwsgierig waarom sommige ouders het wel voor elkaar hebben gekregen? Lees dan nu de 18 (!) ervaringen hieronder. I.v.m. de privacy van de ouders, de kinderen en de scholen zijn alle ervaringen anoniem verwerkt. Enne, lees wel even door tot onderaan, daar staan ook een paar mooie ervaringsverhalen.

Schoolvakantie

1. Vrijstelling van de leerplicht voor een conferentie

In welke groep zaten je kinderen toen je vrijstelling aan vroeg?

Dit jaar hebben we vrijstelling gevraagd voor de jongste van 5 die toen in groep 2 zat. Voor 2017 gaat het om 1 zoon in groep 5 en de ander in groep 3.

Wat heb je aangevraagd en waarom?

Voor 2016 ging het om 7 vrije schooldagen in januari. Voor 2017 gaat het weer om 7 schooldagen maar dan in februari. De reden van aanvraag was deelname aan een conferentie voor gezinnen die te maken hebben met de zeldzame auto immuunziekte die onze jongste zoon heeft. Voor 2017 is het weer een bezoek aan deze conferentie maar dan willen we graag als gezin er naar toe. Omdat de ziekte zijn weerslag heeft op ons hele gezin en het voor ons allen een meerwaarde zal zijn om andere gezinnen te ontmoeten in een gelijke situatie.

Is je aanvraag toegekend? Zo nee, waarom niet?

Ja, gelukkig wel. De directie gaf aan dat wanneer het om minder dan 10 vrije dagen gaat zij zelf kunnen bepalen of ze akkoord gaan met de aanvraag. Gaat het om meer dan 10 dagen dan word de onderwijs inspectie ingeschakeld ter beoordeling. Ik weet niet of het op alle scholen zo geregeld is maar het lijkt me wel. Het maximum wat aangevraagd mag worden zijn 10 vrije schooldagen aaneengesloten.

Heb je de indruk dat de schoolprestaties van je kinderen een rol hebben gespeeld bij het wel of niet toekennen?

Nee dat denk ik niet. Wel zou ik me kunnen voorstellen dat wanneer je kind er prestatie technisch heel slecht voor staat of de aanvraag is voor een periode vlak voor een belangrijke toets, dat school de ouders hier dan extra op attendeert.

Schoolvakantie

2. Extra vakantie na een periode van ziekte

In welke groep zaten je kinderen toen je vrijstelling aanvroeg?

In groep 2. Toen we de vrijstelling aanvroegen was hij 6.

Wat heb je aangevraagd en waarom?

Ik ben in het najaar erg ziek geweest en we wilden in januari graag een break. Onze zoon was al leerplichtig. We hebben vrijstelling aangevraagd voor een lang weekend. Omdat onze zoon erg ontdaan was door mijn lange ziekenhuisopname kregen we bij hoge uitzondering de vrijdag en de maandag vrij.

Is je aanvraag toegekend? Zo nee, waarom niet?

Omdat onze zoon erg ontdaan was door mijn lange ziekenhuisopname kregen we bij hoge uitzondering de vrijdag en de maandag vrij.

Heb je de indruk dat de schoolprestaties van je kinderen een rol hebben gespeeld bij het wel of niet toekennen?

De prestaties waren goed en onze zoon verzuimt zelden. Of dit meespeelde? Geen idee!

Schoolvakantie

3. Een week voor de zomervakantie vrij door werk

In welke groep zaten je kinderen toen je vrijstelling aanvroeg?

In groep 4 en groep 2. Ze waren toen 7 en 5 jaar oud.

Wat heb je aangevraagd en waarom?

Voor mijn werk kreeg ik geen enkele vrije dag in de schoolvakanties. Met een verklaring van de werkgever in de hand heb ik een verzoek ingediend voor verlof. Het ging om de laatste schoolweek voor de zomervakantie.

Is je aanvraag toegekend? Zo nee, waarom niet?

Het was geen enkel punt, ons verzoek werd direct goedgekeurd.

Heb je de indruk dat de schoolprestaties van je kinderen een rol hebben gespeeld bij het wel of niet toekennen?

Ik vermoed dat de combinatie van nauwelijks zieke kinderen en dat we nog niet eerder een verzoek hadden ingediend wel heeft meegespeeld in het gemak waarmee het ging. Mijn kinderen kunnen goed leren, maar volgens mij speelde dat geen rol gezien het moment van het jaar. De laatste week voor de vakantie is vooral van alles afsluiten natuurlijk. Daarbij kijkt onze school ook naar het gezin en zagen ze het belang van een week samen vakantie.

Schoolvakantie

4. Drukte op het werk in de zomervakantie

In welke groep zaten je kinderen toen je vrijstelling aanvroeg?

Onze zoon was net 6 en zat in groep 3. Inmiddels is hij al 9.

Wat heb je aangevraagd en waarom?

We hebben 1,5 dag verlof aangevraagd voor een weekje vakantie. Hij had toen 3 studiedagen en wij wilden daar nog 1,5 dag aan vast plakken zodat we in november een weekje op vakantie konden. Vanwege de drukte van mijn eigen bedrijf tijdens de schoolvakanties hadden we die zomer slechts een weekje gezamenlijk vrij gehad.

Is je aanvraag toegekend? Zo nee, waarom niet?

Er werd heel moeilijk over gedaan, ook al kon ik aantonen dat vakantie tijdens de schoolvakanties eigenlijk niet te doen is met mijn bedrijf. Pas nadat ik had beloofd om het jaar daarna niet nogmaals aanspraak te maken op een vakantie buiten de schoolvakanties kreeg ik toestemming. Ik moest ook echt een verklaring afgeven waarom mijn bedrijf vooral in de vakantieperiodes zo druk is en wat mijn aandeel daarin is. Ik ben voorzitter van de MR en de toenmalige directeur vond dat een extra reden om alle ‘bewijslast’ op papier te willen hebben.

Heb je de indruk dat de schoolprestaties van je kinderen een rol hebben gespeeld bij het wel of niet toekennen?

Geen idee, al loopt onze zoon erg voor op school.

Schoolvakantie

5. Een halve dag verlof ter gelegenheid van 45-jarig huwelijk

In welke groep zaten je kinderen toen je vrijstelling aanvroeg?

In groep 2. Hij was toen 5 jaar oud.

Wat heb je aangevraagd en waarom?

We hadden een reis gekregen van mijn ouders i.v.m. hun 45-jarig huwelijk. We wilden een halve dag eerder weg voor de voorjaarsvakantie. Die ochtend is mijn zoontje gewoon naar school gegaan en ’s middags hadden ze alleen een spel middag.

Is je aanvraag toegekend? Zo nee, waarom niet?

Na de vakantie kregen wij pas een reactie op het verzoek. Er was voor die halve dag een melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar en er is een dossier aangemaakt. Ik heb hierover nog gebeld met de leerplichtambtenaar, maar ze gaf aan dat ze in opdracht van school werkt. Zelf vond de ambtenaar het ook wat overtrokken en ze gaf aan dat in opdracht van school het dossier gesloten zou kunnen worden. Helaas is dit door school niet gedaan.

Ik vind het nog steeds bizar dat als je eerlijk bent je zoiets krijgt. Daarnaast was het voor een huwelijk en ik had gelezen dat kinderen van 5 zelfs nog een aantal dagen van school gehouden mogen worden.

Heb je de indruk dat de schoolprestaties van je kinderen een rol hebben gespeeld bij het wel of niet toekennen?

Onbekend of dit een rol heeft gespeeld.

Schoolvakantie

6. Een week extra vrij voor een verre reis

In welke groep zaten je kinderen toen je vrijstelling aanvroeg?

Ze zitten in groep 7 en in groep 2 en zijn 10 en 6 jaar oud.

Wat heb je aangevraagd en waarom?

Wij hebben voor de komende zomer een week vrijstelling aangevraagd zodat we 4 weken naar Nieuw-Zeeland kunnen. Mijn man mag van zijn werkgever wel 4 weken weg, maar niet volledig in de schoolvakantie i.v.m. de bezetting.

Is je aanvraag toegekend? Zo nee, waarom niet?

Ja, we mogen een week eerder weg. We gaan in Nieuw-Zeeland ook op familiebezoek, maar ik denk dat de werkgeversverklaring het zwaarst heeft gewogen bij het geven van toestemming. Daarnaast: we doen dit niet ieder jaar en het gaat om de laatste schoolweek waarin er niet veel belangrijks meer gebeurt. Oudergesprekken zijn al geweest enzo.

Heb je de indruk dat de schoolprestaties van je kinderen een rol hebben gespeeld bij het wel of niet toekennen?

Onze kinderen verzuimen vrijwel nooit en doen het goed op school.

Schoolvakantie

7. Terug naar het Carabisch gebied 10 jaar na huwelijk

In welke groep zaten je kinderen toen je vrijstelling aanvroeg?

We hebben twee jaar geleden verlof aangevraagd en toen zaten onze kinderen in groep 2 en groep 4. Ze waren beide leerplichtig.

Wat heb je aangevraagd en waarom?

We hebben ongeveer 5 dagen verlof aangevraagd in juni. Ze hadden toen al een dag of 10 vrij van school en daar hebben we een week bijzonder verlof aan vast geplakt. We wilden terug reizen naar het Caribisch gebied waar we exact 10 jaar eerder trouwden.

Is je aanvraag toegekend? Zo nee, waarom niet?

Ja, we zijn heel dankbaar dat de school meewerkte. De kinderen hebben het er nog steeds over. Het was een super mooie en leerzame ervaring voor ze.

Heb je de indruk dat de schoolprestaties van je kinderen een rol hebben gespeeld bij het wel of niet toekennen?

Ik heb wel de indruk dat er werd gekeken voor wie het verlof werd aangevraagd. Een van de leerkrachten merkte op dat onze kinderen vrijwel nooit verzuimen.

Schoolvakantie

8. Vakantie voordat vader werd uitgezonden

In welke groep zaten je kinderen toen je vrijstelling aanvroeg?

Onze zoons zaten in groep 2 en 4.

Wat heb je aangevraagd en waarom?

Mijn man werkt in het leger en is vorig jaar uitgezonden. Ik heb toen 1 week verlof aangevraagd om samen als gezin op vakantie te kunnen. Gewoon een week in april. Na deze week moesten ze nog 1 week naar school en dan begon de meivakantie. Dit was voor ons de eerste keer dat we vakantie buiten de schoolvakantie hebben aangevraagd. Onze kinderen kregen wel altijd al vrij om papa mee op te halen na een uitzending.

Is je aanvraag toegekend? Zo nee, waarom niet?

Er werd mij gevraagd waarom wij niet in de meivakantie gingen. Maar dat kon niet omdat mijn man moest werken. Ze moesten er even over nadenken maar we hebben het verlof wel gekregen. We hebben genoten van het samen zijn.

Heb je de indruk dat de schoolprestaties van je kinderen een rol hebben gespeeld bij het wel of niet toekennen?

Dit is onbekend.

Schoolvakantie

9. Twee dagen vrij van school ter gelegenheid van 10-jarig huwelijk

In welke groep zaten je kinderen toen je vrijstelling aanvroeg?

Groep 3.

Wat heb je aangevraagd en waarom?

Twee dagen i.v.m. ons 10-jarig huwelijksjubileum. We gingen 3 dagen naar de Efteling.

Is je aanvraag toegekend? Zo nee, waarom niet?

Door de toenmalige directeur is het toegekend. Ik heb het de directeur eerst informeel gevraagd tijdens het schoolreisje. De directeur gaf wel aan dat als de leerplichtambtenaar zou controleren de verantwoording bij ons lag. Maar hij ging er vanuit dat er geen controle kwam. We hebben nu een nieuwe jonge directeur. Zij volgt nog de managementcursus en ik denk dat zij veel meer volgens de regels handelt en zo’n verlof niet zou toekennen.

Heb je de indruk dat de schoolprestaties van je kinderen een rol hebben gespeeld bij het wel of niet toekennen?

Onze zoon is nooit afwezig. Weinig ziek en goede prestaties. Ik denk overigens niet dat het meespeelde.

Schoolvakantie

10. Een week vrij voor Villa Pardoes

In welke groep zaten je kinderen toen je vrijstelling aan vroeg?

Groep 2, 4 en 6.

Wat heb je aangevraagd en waarom?

Een week in november, we gingen naar Villa Pardoes omdat een van de kinderen Cystic Fibrosus heeft.

Is je aanvraag toegekend? Zo nee, waarom niet?

Ja.

Heb je de indruk dat de schoolprestaties van je kinderen een rol hebben gespeeld bij het wel of niet toekennen?

Nee, een van de kinderen heeft het juist heel moeilijk op school maar toch kreeg ze een week verlof.

Schoolvakantie

11. Buiten de schoolvakantie op vakantie vanwege ziekte vader

In welke groep zaten je kinderen toen je vrijstelling aan vroeg?

We krijgen al vanaf groep 3 vrijstelling, ieder jaar. Onze zoon is nu 10 en onze dochter 7.

Wat heb je aangevraagd en waarom?

Wij gaan altijd in september op vakantie i.v.m. MS van mijn man. Hij kan door zijn ziekte niet tegen prikkels/drukte en daarom is het naseizoen zo fijn. We plannen de vakantie zo dat er twee weekeinden in vallen en de kinderen dus maar 6 dagen school missen.

Is je aanvraag toegekend? Zo nee, waarom niet?

Ja, tot nu toe ieder jaar. Wel met overleggen van een medische verklaring. We vinden het fijn dat we verlof krijgen zodat we toch als gezin op vakantie kunnen gaan.

Heb je de indruk dat de schoolprestaties van je kinderen een rol hebben gespeeld bij het wel of niet toekennen?

Ja, daar wordt wel naar gekeken. Zowel door ons als door de directeur. Waar nog meer naar gekeken wordt is het verlof door het jaar heen. Ze krijgen ook huiswerk mee op vakantie om niet achter te raken en daar wordt natuurlijk ook naar gekeken, of dat wel steeds gemaakt wordt. De kinderen zijn nooit achter geraakt qua leerstof. Ik merk dat vooral de oudste het wel moeilijk vindt om terug te komen op school en te horen wat er allemaal is gebeurd tijdens zijn afwezigheid. We proberen met het boeken altijd rekening te houden met dingen zoals klassenfoto’s, sportdagen enz.

Schoolvakantie

12. Niet weg van werk in de zomervakantie: jaarlijks extra week vrij voor de meivakantie

In welke groep zaten je kinderen toen je vrijstelling aan vroeg?

We hebben nu voor de 3e keer vrijstelling aangevraagd voor een vakantie. De meiden zaten de eerste keer in groep 1 & 2, vorig jaar in 3 & 4 en dit jaar in 4 & 5.

Wat heb je aangevraagd en waarom?

Elke keer de week voor de meivakantie, 2x ging het om 4 dagen, deze keer om 5. We kiezen altijd voor deze vakantie omdat mijn man vanwege zijn werk niet weg kan in de zomervakantie. Dit moeten we dan ook allemaal netjes invullen via een formulier wat op de website van onze school te vinden is. Dus even printen en invullen.

Op deze manier kunnen we dus elke keer een mooie reis maken van (bijna) 3 weken. Wat ons in de zomer niet zou lukken.

Is je aanvraag toegekend? Zo nee, waarom niet?

Ons schoolhoofd leest de formulieren dan door en zet zijn handtekening eronder (terwijl je wacht). Wel zegt hij er bij dat de eindverantwoording bij ons ligt mocht de leerplichtambtenaar extra info willen o.i.d.

Heb je de indruk dat de schoolprestaties van je kinderen een rol hebben gespeeld bij het wel of niet toekennen?

Ik geef elke keer bij de leerkrachten aan dat ze werk mee mogen geven. Maar tot nu toe nog niks gehad omdat mijn meiden nooit ziek of afwezig zijn. Ze doen het alle twee ook erg goed op school. Dus ik heb zeker niet het idee dat het hun schoolprestaties beïnvloedt. Ondanks dat ze 2 dagen nadat we thuis zijn weer naar school moeten, met hun jetlag ;-).

Schoolvakantie

13. Ervaren verlofaanvragers buiten de schoolvakantie

In welke groep zaten je kinderen toen je vrijstelling aan vroeg?

We hebben vaker verlof aangevraagd voor onze oudste (geboortejaar 2002). Voor de jongste (geboortejaar 2009) is het nog niet aan de orde geweest sinds ze leerplichtig is.

Wat heb je aangevraagd en waarom? Is je aanvraag toegekend? Zo nee, waarom niet?

Ik noem hier een paar voorbeelden:

  • In groep 6: verlof aangevraagd voor 3 dagen in verband met een lang weekend London. We waren 12,5 jaar getrouwd. Toegekend.
  • In groep 7: ruim een week verlof gekregen ivm ernstige ziekte en overlijden/uitvaart oma in het buitenland. Overigens is de aanvraag toen achteraf beoordeeld. Geen problemen gehad.
  • In groep 8: verlof voor wintersportvakantie buiten vakantie om aangevraagd. Als reden mede aangegeven dat ik door mijn werk niet een andere week kon.

Overigens hebben we ook nog een afwijzing gehad dit schooljaar, maar dat betreft het voortgezet onderwijs. In 2 gym hebben we een week verlof voor een internationaal sportkamp aangevraagd. Dat vond school zelf wel een goede reden voor verlof, maar de leerplichtambtenaar was niet zo enthousiast. Regels zijn regels. We hebben haar (mede op advies van school) ziek gemeld en zij is gewoon gaan snowboarden.

Heb je de indruk dat de schoolprestaties van je kinderen een rol hebben gespeeld bij het wel of niet toekennen?

Ja, zeker in groep 8 en op 2 gym hebben de goede schoolprestaties meegewogen. In groep 8 bleek de week in de cito-periode te vallen, maar mocht ze toch gaan omdat haar schoolprestaties uitstekend waren.

Schoolvakantie

14. Overname van winkel en door eigen zaak niet makkelijk meer weg kunnen

In welke groep zaten je kinderen toen je vrijstelling aanvroeg?

We hebben 3 kinderen, waarvan 2 op de basisschool. Geboren in 2008, 2010 en 2012. De jongens zaten in groep 3 en groep 4.

Wat heb je aangevraagd en waarom?

We hebben verlof aangevraagd voor een vakantie naar Turkije. Om precies te zijn: twee dagen vrij voorafgaand aan de herfstvakantie. Reden: we nemen de zaak over van mijn schoonouders en kunnen nu nog samen op vakantie voordat we 50 weken per jaar de winkel open moeten houden. Mijn man kan geen twee weekenden weg zijn uit de zaak. We hebben eerlijk erbij gezegd dat dit niet onze enige vakantie dit jaar is.

Is je aanvraag toegekend? Zo nee, waarom niet?

Het verlof is toegekend.

Heb je de indruk dat de schoolprestaties van je kinderen een rol hebben gespeeld bij het wel of niet toekennen?

Over de schoolprestaties van de kinderen is niet gesproken. Die zijn bovengemiddeld, weet niet of het daarmee te maken had dat het zo makkelijk ging. Ik help heel veel op school, geen idee of dat ermee te maken heeft.

Schoolvakantie

15. Deelname van mama aan de Alpe D’Huzes

In welke groep zaten je kinderen toen je vrijstelling aan vroeg?

In groep 1 en 3, ze zijn uit 2008 en 2011.

Wat heb je aangevraagd en waarom?

Een week vrij i.v.m. mijn deelname aan de Alpe D’HuZes van 27 mei t/m 7 juni 2015.

Is je aanvraag toegekend? Zo nee, waarom niet?

Ja direct. Vanwege het doel van de vakante vond school het geen enkel probleem.

Heb je de indruk dat de schoolprestaties van je kinderen een rol hebben gespeeld bij het wel of niet toekennen?

Nee

Schoolvakantie

16. Geen vrijstelling van de leerplicht, maar uitgeschreven uit Nederland

In welke groep zaten je kinderen toen je vrijstelling aanvroeg?

Onze kinderen zijn 4 en 6 jaar oud als we weggaan.

Wat heb je aangevraagd en waarom?

Wij vertrekken in juli met onze kinderen voor een zeilreis. We hebben er voor gekozen om geen vrijstelling van de leerplicht te ragen maar ons uit te schrijven uit Nederland. Dit is eigenlijk ook verplicht als je langer dan 8 maanden weggaat. Om ons heen horen we dat er inmiddels vrijwel nooit meer vrijstelling wordt verleend. Bovendien schijnt de leerplichtambtenaar in onze gemeente erg strikt te zijn. We hebben dus geen poging gedaan om vrijstelling aan te vragen.

Schoolvakantie17. Drukte in het bedrijf in de zomervakantie

In welke groep zaten je kinderen toen je vrijstelling aan vroeg?

We hebben 4 zoons en 1 dochter. De schoolgaande kinderen zitten in groep 2, 4 en 6.

Wat heb je aangevraagd en waarom?

Een week vakantie buiten de schoolvakantie i.v.m. bedrijfsdrukte in de zomervakantie.

Is je aanvraag toegekend? Zo nee, waarom niet?

Ja, bij beide scholen geen probleem.

Heb je de indruk dat de schoolprestaties van je kinderen een rol hebben gespeeld bij het wel of niet toekennen?

Nee

Schoolvakantie

18. Vakantie en familiebezoek aan de andere kant van de wereld

In welke groep zaten je kinderen toen je vrijstelling aan vroeg?

We hebben twee keer vrijstelling aangevraagd voor onze jongens (geboren in 2005 en 2007).

Wat heb je aangevraagd en waarom? Is je aanvraag toegekend? Zo nee, waarom niet?

De eerste vrijstelling was toen de oudste in groep 3 zat, hij was bijna 6. De jongste zat toen nog niet op school. In de derde schoolweek aan het begin van het schooljaar ging hun vader zich in het buitenland sportief inzetten voor een goed doel. Hiervoor hebben we een week vrijstelling gekregen zodat wij hem konden aanmoedigen. Mijn man was al drie weken eerder op de plaats van bestemming. We kregen wat – niet verplicht- schoolwerk mee.

De tweede vrijstelling is voor dit jaar. De jongens zitten nu in groep 7 en groep 5 op een andere school. We hebben vrijstelling aangevraagd om familie aan de andere kant van de wereld te bezoeken. De kinderen daar hebben vakantie tot 9 juli en onze zomervakantie begint op die datum. Dan hadden we geen overlap. Nu mogen wij een week eerder weg en gaan zij een week later naar school. Zo hebben we toch 2 weken samen vakantie. Het gaat nu om de laatste week van het jaar. De aanvraag is in september al goedgekeurd en pas daarna hebben we onze tickets geboekt.

Heb je de indruk dat de schoolprestaties van je kinderen een rol hebben gespeeld bij het wel of niet toekennen?

Ik denk niet dat de schoolprestaties ermee te maken hebben. Wel ben ik zeer actief op school altijd. Zelf vinden we het trouwens wisselend wel en niet leuk dat we een week eerder weggaan. Zo’n laatste week is toch altijd feestelijk.

Bedankt allemaal voor het delen van jullie ervaringen!

Heb jij ook ervaring met het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties? Dan vinden we het leuk als je je reactie hieronder achter laat.

Meer lezen

Toch in het dure hoogseizoen op vakantie? Klik & kijk voor inspiratie:

KidsErOpUit is te volgen op Facebook en Twitter.

1 REACTIE

  1. Wij hebben ook buiten de vakanties een extra dag gekregen. 1 keertje omdat we uitgenodigd werden voor een Opkikkerdag van Stichting Opkikker (ging om een halve dag ) Deze werd direct goedgekeurd. Daarnaast hebben we een halve dag vrij gekregen voor een weekend weg omdat we een hele heftige periode hadden gehad waardoor mijn man 2 maanden van huis was. We zijn toen een weekend weg geweest. We waren ook uitgenodigd voor een weekje in villa Pardoes, maar dit hebben we uiteindelijk in de zomervakantie kunnen plannen.

    Voor de vrije dagen werd niet moeilijk gedaan. Het verzuim van zoonlief was minimaal ondanks dat hij wekelijks naar therapie of ziekenhuis moet. Ook zijn de leerprestaties goed, daar werd echt naar gekeken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.